Petak, 19. lipnja 2015.

Moto Roosters meeting održati će se od 19. do 21. lipnja na Šoderici.