Općina Legrad nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Legradkoje se nalazi na adresi https://www.opcinalegrad.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.opcinalegrad.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Mogućnost opažanja

  • Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima zaslona koje koriste slijepe i slabovidne osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Operabilnost

  • Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama.
  • Ne postoji tražilica koja bi omogućila lako nalaženje potrebnih informacija.
  • Sadržaj naslovne stranice nije vidljiv u cjelovitosti već se proširuje na način koji zahtijeva pomicanje mišem prema dolje kako bi bio vidljiv u potpunosti.
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • Dio poveznica nema prikladan opis (prikazan je s tekstom „Ovdje“, „Više“ ili sličnim oznakama).
  • Dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao slikovne PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona.
  • Pojedine obrasce potrebno je preuzeti na vlastito računalo prije ispunjavanja.
  • Dinamički sadržaj se ne može zaustaviti, odnosno ponovno pokrenuti (slide show).
  • Nedostaju alternativni nazivi slika i poveznica.
  • Višekratnim stiskanjem tipke Tab na tipkovnici, moguća je navigacija menijem za pristupačnost i djelomična navigacija web stranicom.
  • U skladu s člankom 3. Zakona, Općina Legrad smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:
   • pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.
   • prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audio zapisa, video zapisa, audio i video zapisa, audio i/ili video zapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Stabilnost

  • U pojedinim internet preglednicima i na pojedinim platformama (računala, tableti, mobiteli i dr.), sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 28. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene.
Izjava je zadnji put preispitana 28. rujna 2020. godine. Općina Legrad će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Legrad.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta za Općinu Legrad korisnici mogu uputiti telefonom na 048/835-051 ili putem elektroničke pošte: opcina-legrad@kc.t-com.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom na 01 2099 120 ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.