Ponedjeljak, 20. lipnja 2016.

U ponedjeljak, 20. lipnja održati će se 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Početak je u 18,00 sati u vijećnici Općine Legrad.