Ponedjeljak, 20. ožujka 2017.

U ponedjeljak, 20. ožujka 2017. godine održati će se 39. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednica se održava u Vijećnici Općine Legrad, a početak je u 18,30 sati.

Dnevni red:

 1. Aktulani sat,
 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu, sa usvajanjem Zaključaka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa,
 3. Razmatranje i usvajanje Obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Dabrić za 2016. godinu,
 4. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnik Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine i donošenje Zaključka o usvajanju,
 5. Razmatranje i usvajanje Programa potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Legrad u 2017. godini,
 6. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja turističke infrastrukture na području TRC Šoderica”,
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine,
 8. Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Legrad u 2017. godini,
 9. Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2016. godine na području Općine Legrad,
 10. Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad,
 11. Razmatranje i usvajanje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad u 2017. godini,
 12. Donošenje Odluke o odabiru izvršitelja kojemu će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja TRC Šoderice u 2017. godini,
 13. Razmatranje Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Legrad,
 14. Pitanja i prijedlozi.