Srijeda, 28. srpnja 2021.

U srijedu, 28. srpnja 2021. godine, održati će se 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad.

Poziv i dnevni red su u prilogu:

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća