Ponedjeljak, 25. rujna 2017.

U ponedjeljak, 25. rujna 2017. godine, u Vijećnici Općine Legrad održati će se 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Početak sjednice je u 19 sati.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapsinika s 3. sjednice,
 2. Aktualni sat,
 3. Razamtranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršennju Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova sustavne preventivne deratizacije i dezinskecije na području Općine Legrad,
 6. Donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 12.lipnja do 31. prosinca 2017. godine,
 7. Donošenje odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Legrad,
 8. Donošenje odluke o dopuni Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području Općine Legrad,
 9. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad,
 10. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za raspisivanje natječaja za dodjelu studentskih stipendija  u akademskoj godini 2017./2018.,
 11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za raspisivanje natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavnje nerazvrstanih cesta – zimska služba,
 12. Razmatranje “Pisma namjere” za dodjelu koncesije tvrtki “KAROL PLUS” d.o.o. iz Legrada,
 13. Pitanja i prijedlozi