Petak, 1. srpnja 2016.

Na jezerima Šoderica i Jagnjedže održati će se 62. kadetski kup u ribolovu HŠRS-a. Natjecanje će se odvijati od 1. srpnja do 3. srpnja.