Ponedjeljak, 29. siječnja 2018.

U ponedjeljak, 29. siječnja 2018. godine održati će se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Legrad.

Poziv:

POZIV ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA