Nedjelja, 27. srpnja 2014.

Na Halasz Csardi će se 27.srpnja 2014. održati tradicionalni prijelaz na Mađarsku povodom blagdana Svete Ane. Doživite jedinstvenu vožnju rijekom Dravom, te legradske i mađarske specijalitete. Početak je u 9 sati, a završetak u 21 sat.