Četvrtak, 19. svibnja 2016.

U četvrtak, 19. svibnja održati će se slijedeći događaji:

14,00 – Ekološka radionica Eko Legrad 1.dio – Dv Dabrić Legrad

15,30 – Ekološka radionica Eko Legrad 2.dio – OŠ Legrad

17,00 – Kam nek v Legrad?, kulturno – turistički program Ekića i Udruge žena Legrad, Društevni dom Legrad