Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.

Koordinacija udruga sa područja Općine Legrad održati će se 21. prosinca 2015. godine s početkom u 19,30 sati u sali za sastanke Općine Legrad. Tema je predstavljanje novog Pravilnika o financiranju udruga.