Nedjelja, 2. ožujka 2014.

Četiri legradske udruge KUD Zrin, Društvo naša djeca, Udruga žena Legrad i Eko Legrad organiziraju Legradski fašnik u centru Legrada ispred Legrađanke 2.ožujka 2014. godine s počtekom u 15 sati.