Petak, 4. srpnja 2014.

U petak, 4.srpnja na rijeci Dravi kod Legrada će se održati međunarodna vježba spašavanja u sklopu Eu projekta Dravis 3.