Nedjelja, 25. rujna 2016.

Nogometna utakmica održat će se u Legradu, 25. rujna s početkom u 16:00 sati.