Ponedjeljak, 19. siječnja 2015.

Podjela kanti za smeće za mještane Legrada – ulice PZ, TST i BJJ održati će se od 8 do 14 u Legradskom domu.