Četvrtak, 15. siječnja 2015.

Podjela kanti za smeće za mještane Šoderice održati će se od 8 do 14 u Legradskom domu.