Petak, 23. siječnja 2015.

Za sve koji nisu podigli kante u predviđenom terminu iste mogu podići 23. siječnja od 8.00 do 16.00 sati.