Petak, 21. srpnja 2017.
Nedjelja, 23. srpnja 2017.

Studentski festival Showderica održati će se na jezeru Šoderica od 21. do 23. srpnja.

Više o programu možete vidjeti na:

Naslovna