Komunalni redar redovitim obilaskom terena utvrđuje kršenje komunalnog reda. Nakon što se to ustanovi, slijedi obavještavanje vlasnika nekretnine pismenim putem u kojem ga se upozorava na prekršaj i daje rok za izvršenje.

Kada je adresa vlasnika nepoznata, ide se na dostavu javnom objavom, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. U članku 95. Zakona stoji da se dostava javnom objavom obavlja stavljanjem pismena na oglasnu ploču javnopravnog tijela, objavom pismena u dnevnim novinama, na internetskoj stranici javnopravnog tijela ili na drugi prikladan način. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

Pismena koja nisu dostavljena putem pošte, objavljena su ovim putem te na oglasnoj ploči ispred zgrade Općine.

Granđa Adriano - opomena

Herceg Franjo - opomena

Špoljarec Ivica - opomena

Udžbinac Predrag - opomena

Comments are disabled.