Dana 1. ožujka održana je redovna godišnja skupština lovačke udruge „Kuna“ Legrad. Nastavak je to tradicije stare punih 69 godina. Članovi su se u 10 h okupili u lovačkome domu prepunom vrijednih i krasnih trofeja od čega se posebno izdvajaju trofeji jelenske divljači. Na samom početku skupštine, predsjednik Vladimir Celiščak pozdravio je okupljeno članstvo i otvorio skupštinu. Utvrđen je dnevni red te se krenulo s čitanjem izvještaja izvršnog odbora, blagajnika, lovnika i nadzornog odbora. Predstavljeni su financijski plan i aktivnosti koje su planirane u vezi uzgoja, zaštite i lova divljači za sljedeću lovnu godinu 2015./2016. Skupštini je prisustvovao i načelnik koji je ujedno i član „Kune“. Naglasak je stavljen na prihranu, pružanje mira divljači, redovni obilazak lovišta kako bi se bilo kakav pokušaj krivolova sveo na minimum, te na legalizaciju objekata u vlasništvu lovačke udruge čime bi se zatvorila planirana financijska konstrukcija. Naravno, raspravljalo se i o posebnom ornitološkom rezervatu Veliki Pažut. Analiziran je dosadašnji rad i donesene smjernice za budući razvoj i brigu o njemu.

Comments are disabled.