Pozivamo zainteresirane osobe da se jave radi sklapanja ugovora o dodjeli šume za rušenje na k.č.br. 5308, početna cijena 400,00 kuna i k.č.br. 5312 i 4302 k.o. Legrad, početna cijena iznosi 400,00 kuna.

U Zablatju, k.č.br. 239/7 početna cijena iznosi 500,00 kuna.

PONUDE za sklapanje ugovora zaprimaju se u Općini Legrad u Legradu, Trg Svetog Trojstva 52 A, u zatvorenoj koverti s naznakom „Za rušenje šuma“ najkasnije do 25.studenog 2016.g. (petak) do 12:00 sati.

javni-poziv-za-rusenje-sume

Comments are disabled.