U četvrtak, 10. ožujka Općinu Legrad posjetili su koncesionari geotermalnih polja na području Općine Legrad. Cilj sastanka je bio upoznavanje sa seizmičkim istraživanjima koje će koncesionar izvoditi. Istraživanja će se odvijati na području Legrada i Kutnjaka, a trebala bi započeti kroz 3 tjedna. Završtak se očekuje tokom travnja.

Također u sklopu posjeta, obišli su i Upravni odjel za prostorno uređenje u županiji, gdje su dobili informacije u vezi dozvola koje moraju ishoditi za istraživanja i eventualno bušenje novih bušotina.

Nakon posjeta koncesionar se vratio na područje općine Legrad gdje je pregledan teren za buduće istraživanje.

Slika: arhiva općine Legrad

Comments are disabled.