U ponedjeljak, 16. studenog 2015. godine održana je radionica LAG Mura Drava za izradu nove strategije. Radionica je održana za žitelje općina Legrad i Donja Dubrava, a održana je u Društvenom domu u Legradu. Na radionici je predstavljen tok izrade strategije, za što je LAG dobio sredstva iz mjere 19, te su zamoljeni svi prisutni da svoje projektne ideje predaju u bazu buduće strategije. Očekuje se da će LAG izraditi strategiju do kraja ožujka 2016., a preko  nje bi trebao dobiti sredstva za programsko razdoblje 2015 - 2020. Na raspolaganju je 3 milijuna eura, a svi projekti koji budu u bazi konkurirati će za navedena sredstva.

Comments are disabled.