Lovci iz LU Kuna Legrad posjetili su u nedjelju 14. veljače 2016. godine posebni Orintološki rezrevat Veliki Pažut. Lovci su dobili pravo zaštite životinja i sprečavanja krivolova u rezervatu na 10 godina. Nekoliko puta godšinje organiziraju se ovakve akcije kako bi se pronašle eventualne zamke za životinje, te se time sprječava krivolov. Lovočuvari, svakodnevno obilaze područje, te u suradnji sa policijom rješavaju svaku sumnjivu radnju. U deseto godišnjem programu LU Kuna se obvezala da će postaviti nekoliko osmatračnica iz kojih će se nadzirati cijelo područje rezervata. Do sada su postavljene dvije takve osmatračnice, jedna u blizni novog ušća Mure, a najnovija je otvorena ove nedjelje blizu predjela zvanog Stara Mura. U planu je postavljanje još nekoliko takvih osmatračnica. Sami lovci napomenuli su da su zadovoljni viđenim stanjem i brojem životinja, te da će i dalje brinuti o ovom netaknutom dijelu prirode kako bi ga sačuvali za daljnje naraštaje.

Comments are disabled.