U utorak, 8. ožujka 2016. godine je mađarska Glavna uprava za upravljanje katastrofama u sklopu Eu projekta posjetila Legrad. Članovi tima borave pet dana području Koprivničko - križevačke županije, a utorak je odabran za posjet Općini Legrad i DVD - u Legrad. Cilj posjete je bio pokazati mađarskih kolegama iskustvo sa poplavama, te opremom koju posjeduju vatrogasci. Goste su dočekali općinski načelnik, predsjednica Općinskog vijeća i predsjednik VZO Legrad. U prvom djelu načelnik je upoznao nazočne sa sustavom  zaštite i spašavanja u Općini Legrad, te njim pokazao iskustvo sa poplava iz rujna 2014. godine. Nakon toga predsjednik VZO Legrad, ujedno i predsjednik DVD Legrad pokazao opremu koju DVD posjeduje i koja je korištena

tokom poplava.

Comments are disabled.