U srijedu, 22.listopada 2014. godine u Društvenom domu Legrad izvršena je predaja sportske opreme djeci nižih razreda Osnovne škole Legrad. Sportska oprema donacija je Općini kao dio projekta Zabavna sportska škola koji se odvijao u Đelekovcu u rujnu i listopadu ove godine. U projektu su sudjelovala i djeca sa područaj Općine Legrad. U protekle dvije godine Općina je dobivenu opremu donirala sportskim klubovima i vrtiću, a ove godine je odlučeno da se sportska oprema donira u Područne škole Veliki Otok, Selnica Podravska, Kutnjak te djeci nižih razreda matične škole u Legradu.

Comments are disabled.