Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad KLASA: 604-01/14-01/01, URBROJ: 2137/10-14-2 od 12. studenoga 2014. godine Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Općine Legrad u akademskoj godini 2014./2015. od 13. studenoga 2014. godine, općinski načelnik Općine Legrad raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija Općine Legrad
u akademskoj godini 2014./2015.

I.

Studentske stipendije Općine Legrad u akademskoj godini 2014./2015. odobravat će se iz sredstava Proračuna Općine Legrad.

II.

Ugovorne obveze o stipendiranju uspostavit će se sa redovnim studentima preddiplomskog,  diplomskog i poslijediplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog i specijalističkog diplomskog studija svih godina s područja Općine Legrad koji se školuju za deficitarna zanimanja utvrđena pri Zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Križevci, Ispostavi Koprivnica.

III.

Na temelju provedenog natječaja, Općinsko vijeće Općine Legrad utvrđuje Listu reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija, na temelju koje općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli studentskih stipendija u tekućoj akademskoj godini. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Općine Legrad, www.opcinalegrad.hr i na oglasnoj ploči Općine Legrad, u roku 8 dana od dana donošenja.
Broj korisnika stipendija Općine Legrad u akademskoj godini 2014./2015. utvrdit će Općinsko vijeće Općine Legrad, sukladno Proračunu Općine Legrad, a prema utvrđenoj Listi reda prvenstva.

IV.

Lista reda prvenstva utvrđuje se temeljem slijedećih kriterija:
– vrsta studija,
– godina obrazovanja,
– uspjeh u prethodnom obrazovanju,
– prihod po članu domaćinstva,
– nadareni studenti odnosno nadareni učenici (za prvu godinu studija)
– volontiranje,

- deficitarno zanimanje na području Općine Legrad.

V.

Ovaj natječaj otvoren je od 21. studenoga 2014. godine do zaključno 6. prosinca 2014. godine.

VI.

Za sudjelovanje na natječaju, potrebno je priložiti dokumentaciju prema popisu u obrascu „Molba za studentsku stipendiju“, od rednog broja 1 do 18. Obrazac „Molba za stipendiju“ nalazi se u prilogu Javnog natječaja objavljenog na web stranici Općine Legrad: www.opcinalegrad.hr, a može se podići i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, Legrad, Trg Svetog Trojstva 52a, radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati tijekom trajanja natječaja.

 

VII.

Prijave na natječaj primaju se u natječajnom roku, a dostavljaju se poštom na adresu OPĆINA LEGRAD, Trg Svetog Trojstva 52A, 48317 Legrad ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad, Trg Svetog Trojstva 52A u Legradu.
Za sve dodatne informacije – telefon: 048 / 835-051.

Općinski načelnik Općine Legrad

Dokumentaciju za natječaj možete preuzeti ovdje:

Molba-za-stipendiju

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU STUDENATA OPĆINE LEGRAD

Comments are disabled.