U petak, 23. lipnja kratkotrajno nevrijeme zahvatilo je TRC Šoderica i ostavilo traga. Snažan vjetar srušio je drveće i uništio električne vodove. Dio grana pao je na krovove i parkirane automobile, ali većih šteta nije bilo. Brzom intervencijom VZO Legrad, JVP Koprivnica i DVD Đelekovec rašćišćene su prometnice i promet je normaliziran, dok su djelatnici HEP Koprivnica ukonili kvarove na električnim instalacijama.

Šteta se počela uklanjati 26. lipnja i potrajat će narednih 10 dana.

 

Comments are disabled.