Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17), Općina Legrad objavljuje

 

OBAVIJEST

O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LEGRAD SA SMANJENIM SADRŽAJEM

 

Odlukom o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/16), Općina Legrad pokrenula je izmjene i dopune važećeg Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 11/07. i 18/14).

Zahtjeve i prijedloge za Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem mogu davati slijedeći subjekti i na slijedeći način:

  • Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općine i gradovi te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Legrad,
  • Građani, pravne osobe i udruge upućivanjem Općini pisanih zahtjeva i prijedloga.

 

 

NOSITELJ IZRADE:

OPĆINA LEGRAD

OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJ. I DOP. PPUO Legrad

 

Comments are disabled.