DOMAĆINSTVIMA I KORISNICIMA KOMUNALNE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

 

S obzirom na izmjene zakonskih propisa u svezi obveze davanja na odvoz miješanog komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba

obavještavamo Vas da će se od siječnja 2015. godine miješani komunalni otpad (nakon OBAVEZNOG odvajanja otpada koji se reciklira – papir, staklo, plastika, tekstil i dr. prema uputi koncesionara) skupljati u tipskim posudama – kantama zapremnine 120 litara,

koje je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša nabavila Općina Legrad za sva domaćinstva i dr. korisnike fizičke osobe na području Općine Legrad.

Cijena kante iznosi 40,00 kn po komadu,

a domaćinstva su obvezna preuzeti kante, uz prethodno plaćanje cijene prema slijedećem rasporedu:

 

15.01. (četvrtak) – područje Šoderice u vremenu od 8.00 – 14.00 sati, odnosno ODMAH po uvidu u ovu obavijest nakon ovog termina.  

 

16.01. (petak) – naselja Mali Otok od 8.00 - 10.00 sati

- naselje Zablatje od 10.30 do 14.00 sati

 

19.01. (ponedjeljak) – naselje Legrad, ulice: Petra Zrinskog, Bana Josipa Jelačića i Trg Svetog Trojstva od 8.00 – 14.00 sati

 

20.01. (utorak) – naselje Legrad, ulice: Kralja Tomislava i Petefi Šandora od 8.00 – 14.00 sati

 

21.01. (srijeda) – naselja Kutnjak i Antolovec od 8.00 – 14.00 sati

 

22.01. (četvrtak) – naselje Selnica Podravska od 8.00 do 11.00 sati

- naselje Veliki Otok od 11.00 – 14.00 sati.

 

Ukoliko netko od korisnika usluga prema navedenom rasporedu nije u mogućnosti preuzeti kantu, ista se može preuzeti i

dana 23.01. (petak) od 8.00 do 16.00 sati.

 

Preuzimanje kante obavljat će se iza poslovnog centra „Novi Zrin“ uz predočenje uplatnice o plaćenoj naknadi za kantu. Uplatnica se podiže u Općini Legrad.

Obavještavaju se svi korisnici da se od veljače 2015. godine miješani komunalni otpad više NEĆE PRIKUPLJATI u drugoj ambalaži osim u preuzetoj kanti, jer će se sukladno količini otpada vršiti i plaćanje cijene za pojedinog korisnika.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LEGRAD

Comments are disabled.