OPĆINA LEGRAD

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU

 

OPĆINA LEGRAD ĆE U DANE BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA RADITI PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

 

 

 

24.12. BADNJAK – OD 7 DO 12

25.12. i 26.12. (BOŽIĆ I SV.STJEPAN) – NE RADI

27.12. – PETAK  - OD 7 DO 12

30.12. – PONEDJELJAK OD 7 DO 17

31.12.  – STARA GODINA (UTORAK) – 7 DO 12

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Comments are disabled.