Obavještavamo sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik OPG-a i u ARKOD sustav da je za područje Općine Legrad, Župan Koprivničko-križevačke županije proglasio elementarnu nepogodu – sušu na poljoprivrednim kulturama.

POZIVAMO sva poljoprivredna gospodarstva koja imaju štetu na poljoprivrednim kulturama da u Općini Legrad mogu podnijeti Prijavu za štetu od elementarne nepogode – suše za slijedeće kulture:  kukuruz, soja, šećerna repa, tikva uljarica, grah niski, voće i povrće.

Prijava se podnosi za štete veće od 30% na pojedinoj poljoprivrednoj površini i to za površine koje su prijavljene u ARKOD sustav.

Prijavi za štetu prilaže se preslika ARKOD obrasca Zahtjeva za potporu za 2017. godinu.

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU U RAZDOBLJU OD 24.08. DO 1.09.2017. GODINE, U VREMENU OD 7.00 DO 15.00 SATI, svakim radnim danom (ponedjeljak – petak).

Obrazac Prijave je dostupan u nastavku teksta.

 

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU OPĆINE LEGRAD

 

OBRAZAC - EN - prijava štete-SUŠA

Comments are disabled.