Obavijest proizvođačima kukuruza!

 

U posljednje vrijeme brojni se proizvođači kukuruza žale da su im olujno nevrijeme i pijavice povaljali kukuruz. Pregledom korijena povaljenog kukuruza vidljive su značajne štete od ličinki kukuruzne zlatice i one su glavni razlog što je kukuruz polegao nakon vjetra. Iako je kukuruzna zlatica u Podravini prisutna već petnaestak godina, pojedini proizvođači još uvijek ne poznaju tog važnog štetnika kukuruza ili mu pridaju premalo važnosti.

 

Slika 1. Polegli kukuruz nakon jačeg vjetra

 

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera) se od početka srpnja hrani na biljkama kukuruza te su zbog njihove velike brojnosti vidljive štete na listovima i svili kukuruza.

Slika 2. Kukuruzna zlatica na svili klipa                    Slika 3. Potpuno uništena svila

 

Iako se smatra da više od 20 kukuruznih zlatica po klipu može napraviti značajnu štetu i umanjiti prinos, glavnu štetu čine ličinke zlatice na korijenu kukuruza koje su u Podravini znale umanjiti prinos i za više od 50%. Ličinke se hrane korijenom kukuruza, a kukuruz zbog oštećenog korijena gubi čvrsti oslonac te se uslijed vjetra ili težine klipa ruši na tlo. Kasnije se  biljke  nastoje ispraviti pa u polju nailazimo na tzv. guščji vrat, jedan od simptoma napada kukuruzne zlatice

 

Slika 4. Oštećen korijen kukuruza                  Slika 5. Povaljan kukuruz zbog oštećenog korijena

Slika 6. Gušćji vrat

 

Najvažnija mjera kojom nastojimo izbjeći štetu je plodored. Poljoprivrednici koji su sada uočili polegli kukuruz ili velik broj zlatica u polju kukuruza,  naredne godine na toj parceli ne smiju ponovno posijati kukuruz.

Kukuruzna zlatica u ovo vrijeme odlaže jaja u tlo na parcelama kukuruza na kojima se hrani. Ta će jaja prezimiti u tlu, a narednog proljeća će se iz njih razviti ličinke koje oštećuju korijen kukuruza pa pod težinom klipa ili zbog jakog vjetra dolazi do povijanja stabljike ili potpunog polijeganja kukuruza, a prinos može biti prepolovljen.

 

Da bismo to izbjegli potrebno je sada pregledati polja kukuruza, provjeriti brojnost zlatice na njima i planirati na kojim parcelama u 2017. godini ne smijemo sijati kukuruz.

 

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Opširniji tekst možete vidjeti ovjde:

opcine07252016ratari

Comments are disabled.