Općina Legrad je ove godine investirala u sanaciju postojećih te dopremu i montažu novih dječjih igrala na području općine Legrad. Cjelokupna investicija iznosila je 100.000,00 kuna, a izvođač radova je bio Parklife d.o.o.

Dječja igrališta u svim naseljima općine sada su ljepša, sigurnija i zabavnija te će najmlađi stanovnici moći sigurno uživati u novim atrakcijama.

Comments are disabled.