S obzirom na situaciju na području Općine Legrad, koju je zahvatila prirodna nepogoda poplava, Općinsko vijeće Općine Legrad je na 31. sjednici održanoj 16.08.2023. godine donijelo Odluku o oslobođenju plaćanja komunalne naknade za treći kvartal za 2023. godinu korisnicima poplavljenog područja.

Odluku možete pročitati u prilogu

Odluka

Comments are disabled.