{"total_effects_actions":0,"total_draw_time":0,"layers_used":0,"effects_tried":0,"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"effects_applied":0,"uid":"7464B1EE-01AE-4EAD-94F7-9591974E7272_1575378449980","width":2467,"photos_added":0,"total_effects_time":0,"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":2,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"source_sid":"7464B1EE-01AE-4EAD-94F7-9591974E7272_1575378450298","origin":"gallery","height":1851,"subsource":"done_button","total_editor_time":112,"brushes_used":0}


Od 25. do 28. studenog 2019. godine u Beogradu u Srbiji održan je 5. susret u sklopu projekta EU on the doorstep. Domaćin ovoga projekta bila je CET Platforma, koja se bavi radom s mladima i vrlo je aktivna u EU projektima. Susretu je prisustovao općinski načelnik Ivan Sabolić.

Susret  je započeo prezentacijom i konferencijom u Info centru Europske unije u Beogradu, a istom su prisustovali brojni ambasadori iz zemalja partnera na ovom projektu. Nakon toga slijedio je prikaz rada centra i posjet parlamentu gdje se raspravljalo o pristupanju Srbije i ostalih zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji.

Drugi dan posvećen je posjeti Krovnoj organizaciji mladih Srbije koja je predstavila svoj rad i pohvalila se da je prva u Europi unijela u radno zakonodavstvo termin i zanimanje "youth worker."

Nakon posjeta znamenitostima Beograda, održana je večera na kojoj je dogovoren završni susret projekta u Bitoli u Sjevernoj Makedoniji u siječnju, 2020. godine.

Na povratku prema Legradu, delgacija je posjetila partnere iz prijašnjih projekata Europe za građane u Nikncima. Nakon toga nastavljen je put i zajedno s projektnim partnerima iz Portugala i Estonije posjetili su Vukovar i predstavili njim vukovarsku povijest.

Comments are disabled.