U utorak, 6. rujna 2022. godine održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad, a sjednicu je vodio potpredsjednik Alen Dedi. Na početku sjednicu, vijećnik Ivan Gerendaj pročitao je izvještaj Mandatne komisije, te je utvrđeno da je Snježana Kuzmić svoj mandat stavila u mirovanje, a kao njezina zamjena stavljena je Katarina Sabolić. Nakon toga nova vijećnica Katarina Sabolić, dala je prisegu, te je utvrđen kvorum od 7 prisutnih vijećnika. Pristupilo se usvajanju zapisnika, na što je dao primjedbu vijećnik Vedran Bebek, te je zapisnik vraćen na doradu.

Nakon usvajanja dnevnog reda, riječ je dobio općinski načelnik Ivan Sabolić, koji je pojasnio sve stvari koje su se događale posljednjih mjeseci. Najprije se zahvalio svima na pomoći u vođenju općine, prilikom njegovog dvomjesečnog izbivanja zbog zdravstvene situacije, a nakon toga nabrojio je završene projekte: tenisko i odbojkaškom igralište, sanacija odlagališta Gradišće, ograda oko igrališta u Zablatju, te uređenje mrtvačnice u Malom Otoku - 2. faza. Također spomenuo je projekte za koje su osigurana sufinanciranja a to su Podravski piknik na Šoderici, proširenje javne rasvjete u naseljima Antolovec i Kutnjak te nabava dodatnih spremnika za razdvajanje otpada za kućanstva.

Napomenuo je da je započela katastarska izmjera k.o. Veliki Otok, a farma pilića Veliki Pažut je dobila okolišnu dozvolu. Na kraju je prokomentirao završeni natječaj za stanove, završeni projekt Two rivers, one goal II , početak projekta postavljanja solarne elektrane na vrtiću, te novosti oko geotermalnog projekta i pregovorima oko brzog interneta.

Vijećnik Vedran Bebek pojasnio je probleme koji postoje oko brzog interneta te se osvrnuo na geotermalni projekt u Legradu, Ivan Gerendaj je predložio da se postave koševe uz novi teniski teren, a vijećnik Alen Dedi predložio je da treba izmalčirati granje na određenim dionicama cesta.

Pod drugom točkom nakon rasprave jednoglasno su usvojene su I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2022. godinu. Novi prihodi iznose 12.753.832,26 kuna isto kao i rashodi.

Pod trećom točkom jednoglasno je donijeta Odluka o podržavanju prijedloga za VI. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja u koji bi se uvrstilo solarno postrojenje između Selnice Podravske i Kutnjaka, eksploatacijska mineralnih sirovina Jagnježđe - 3 i Šoderica, te geotermalna zona između Velikog Otoka i Legrada.

Nakon toga donijeta je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za česticu 2517 k.o. Legrad, čiji će dio ostati u eksploatacijskoj zoni, a ostatak će se nastaviti na novi put oko eksploatacijskog polja.

Pod petom točkom donijeta je Odluka o donošenju Zajedničke prekogranične strategije razvoja turizma s fokusom na Muru i Dravu.

Nakon toga raspravljalo se o načinu prodaje zemljišta za proširenje okućnice na području TRC Šoderica. Predloženo je da se čestice prodaju putem javnog poziva, a moći će njih kupiti osobe čije postojeće čestice čine logičku cjelinu. Prema dogovorenim natuknicama izraditi će se pravilnik koji će ići na javno savjetovanje i usvojiti na nekoj od budućih sjednica općinskog vijeća.

Pod točkom pitanja i prijedlozi prema poslanom upitu raspravljalo se o statusu garaža na općinskom zemljištu kod tzv. školske zgrade. Zadužen je općinski načelnik da dogovori sastanak sa svim korisnicima toga prostora.

 

 

 

Comments are disabled.