U ponedjeljak, 5. prosinca 2022. godine elektroničkim putem održana je 24. sjednica Općinskog vijeća. Na dnevnom redu bilo je 5 odluka, a u glasovalo je svih 9 vijećnika i vijećnica.

Na početku je izglasan dnevni red, a potom je jednoglasno izglasana Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage Prostornog plana uređenja  Turističko rekracioni centar Šoderica. Nakon toga jednoglasno je izglasana Odluka o pokretanju stavljanja van snage Provedbenog urbanističkog plana dijela TRC Šoderica.

Pod točkom tri i četiri donijete su Odluke o prihvaćanju ponuda Općina Đelekovec i Drnje za dokapitalizaciju Komunalnog poduzeća Lekom Grad d.o.o.

Pod posljednjom točkom raspisan je novi natječaj za dokapitalizaciju i strateško povezivanje u sklopu poduzeća Lekom Grad d.o.o.

 

Comments are disabled.