U ponedjeljak, 22. siječnja 2024. godine u Društevnom domu Legrad održana je 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je sazvao, otvorio i vodio predsjednik Alen Dedi, a sjednici je nazočilo svih 9 vijećnica i vijećnika.

Najprije su usvojeni zapisnik s prethodne sjednice i dnevni red.

Pod prvom točkom održana je prezentacija budućeg mosta između Općine Legrad i Općine Ortilos. Idejno rješenje izradila je tvrtka Kretavine konstrukcije, a ispred tvrtke prezentaciju je vršio Adam Baričević.

Nakon toga jednoglasno je raspisan Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad.

Pod trećom točkom donijeta je Izmjena i dopuna Odluke o redovnom godišnjem raspoređivanju sredstva političkim strankama za 2024. godinu.

Nakon toga jednoglasno su donijete Odluke o prihvaćanju ponuda za prodaju čestica 367, 5340,  5341 sve u k.o. Legrad.

Pod petom točkom donijeta je Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (uključuje prodaju okućnica na Šoderici, prodaju po redovnoj cijeni i prodaja po 13 centi).

Pod šestom točkom Odluka o osnivanju prava građenja nije dobila potrebnu većinu (4 ZA i 5 SUZDRŽANIH).

Pod točkom pitanja i prijedlozi usvojena je zamolba Doma zdravlja za sufinanciranje kupnje nove stomatološke stolice, a nakon toga predstavljeno je idejno rješenje kanalizacije naselja Legrad. Vijećnik Ivan Gerendaj predložio je da se uputi dopis prema Hrvatskoj pošti kako bi jednom tjedno uvelo popodnevno radno vrijeme. Vijećnik Alen Dedi pitao je oko potpore Vlade RH za štetu nastalu nakon poplave, na što je odgovoreno da još nismo dobili odgovor. Vijećnika Stjepana Šalamona zanimala je promjena naziva ulica, na što je odgovoreno da se Odluka priprema, da postoji otpor mještana i da će se odluka naći na javnom savjetovanju.

Comments are disabled.