U utorak, 28. veljače 2017. godine održana je 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednici je bilo prisutno 10 vijećnika, dok je jedna vijećnica opravdala izostanak poslovnim obavezama.

Nakon usvajanja dnevnog reda, pod prvom točkom usvojen je zapisnik s prethodne sjednice. Pod drugom točkom Aktualni sat, načelnik je nabrojio sve aktivnosti i događaje koji su obilježili proteklo razdoblje. Između ostalog spomenuo je sastanake s ministrom Goranom Marićem, s romskom nacionalnom manjinom, Nexe grupom i županijskom turističkom zajednicom. Također pobrojao je i pokrenute projekte: dječja igrališta, krovišta, asfaltiranje prostalog djela ceste Kutnjak - Antolovec, prijave 4 projekta na EU i nacionalne fondove. Nakon toga povela se rasprava o problemima s nacionalnom manjinom, te o problemima Legrađanke.

Pod trećom točkom donijeta je Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za razdoblje od 2017. do 2020. godine, a pod četvrtom točkom Odluka o zabrani konzumiranja, nošenja, i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnih osoba na javnim površinama na području Općine Legrad. Nakon toga smanjena je cijena poslova ukopa pokojnika s 1400 kuna na 1250 kuna. Pod šestom točkom razmatrano je izvješće revizije za projekt "Legrad and Ortilos on bike," pod sedmom je pokrenut postupak javne nabave za održavanje Šoderice, a na posljednjoj točci odlučeno je da će se dozvoliti obitelji kojoj je izgorjela drvarnica rušenje općinske šume. Na kraju je načelnik naveo da je turska kompanija MB Geothermal dobila lokacijsku dozvolu za bušenje bušotina.

Comments are disabled.