U ponedjeljak, 20. ožujka 2017. godine održana je 39. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Na sjednici je bilo prisutno 8 vijećnika.

Nakon usvajanja dnevnog reda, pod prvom točkom Aktualni sat, načelnik je nabrojio sve aktivnosti i događaje koji su obilježili proteklo razdoblje.

Druga točka odnosila se na razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu, sa usvajanjem Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa koji se odnose na programe gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanju komunalne infrastrukture, Programa javnih potreba djelatnosti predškolskog odgoja, Programa javnih potreba u  kulturi na području, Plana socijalne skrbi, Programa javnih potreba u sportu, kao i Izvješća udruga kojima su doznačena sredstva iz proračuna Općine Legrad u 2016. godini.

Pod točkom tri usvojen je Obračun Financijskog plana Dječjeg vrtića Dabrić za 2016. godinu. Također je usvojen Program potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Legrad u 2017. godini.

Donijete su Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja turističke infrastrukture na području TRC Šoderica, o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka, o dodijeli javnih priznanja za 2017. godinu, o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad, te Odluka o odabiru izvršitelja kojemu će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja TRC Šoderice u 2017. godini.

Sve odluke su donesene jednoglasno.

Comments are disabled.