U ponedjeljak, 16. ožujka 2021. godine u Vijećnici Općine Legrad s početkom u 18,00 sati održana je 41. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Snježana Kuzmić, najprije utvrdivši kvorum od 6 prisutnih vijećnica i vijećnika, te usvajanjem zapisnika s prethodnih sjednica i dnevnog reda. Sjednici je ispred mještana Šoderice nazočila gospođa Marija Picer.

Pod prvom točkom Akutalni sat, općinski načelnik Ivan Sabolić, pobrojao je sve aktivnosti i novosti u proteklom kratkom razdoblju. Među njima valja spomenuti početak obnove društvenog doma i dobivena sredstva od Min. regionalnog razvoja, kupnju metalne konstrukcije za izradu pješačko-biciklističkog prijelaza preko kanala Gradiščak na spoju s kanalom Ciglena, dogovore za asfalitarnje cesta u Kutnjaku, Zablatju i Legradu, redovni nadzor revizije, pripreme za 12. Europski piknik, te pokrenute javne nabave. Na kraju su spomenuti sastanci oko izmjene prostornog plana Općine Legrad i dogovori oko budućih geotermalnih projekata. Gospođu Picer zanimalo je asfalitarnje cesta na Šoderici, na što je odgovoreno, da ove godine isto nije u planu, već će se isto dogovarati u narednoj godini.

Pod drugom točkom usvojen je Poslovnik Općinskog vijeća Općine Legrad koji je usklađen s zakonskim izmjenama.

Nakon toga usvojene su I. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu, gdje su usklađene stavke prema provedenim javnim nabavama i novo ukazanim potrebama.

Pod točkom 4. nakon 20 godina spora, donijeta je Odluka o utvrđivanju granice između Općine Legrad i Općine Drnje. Najveće promjene dogodile su se na čestici 310/1 k.o.Legrad koja je u potpunosti pripala Općini Legrad, dok su čestice 1999,2000,2001 k.o. Legrad pripale općini Drnje. Ostatak granice poravnan je na granicu katastraskih općina Torčec i Legrad, odnosno Legrad i Drnje.

Nakon toga izmjenjen je Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave, pri čemu je isti usklađen s važećim zakonima te liberaliziran kako bi se lakše provodila nabava.

Slijedeće tri točke odnosile su se na gospodarenje otpadom te su usvojeni slijedeći dokumenti:

  • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Legrad za 2020. godinu,
  • Odluka o provođenju posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad za 2021. godinu,
  • Izvješća o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad u 2020. godini.

Nakon toga usvojena su dva dokumenta vezana u prirodne nepogode i zaštitu od požara:

  • Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Legrad za 2020. godinu ,
  • Plan operavite provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Legrad za 2021. godinu.

Pod točkom 11. prihvaćena je ponuda po provedenom natječaju za prodaju gradilišta na Šoderici kčbr. 389, k.o. Legrad za 33.033,00 kuna.

Pod slijedećom točkom raspisani su novi natječaji za prodaju i zakup nekretnina (zemljišta i kuće za 1 kn, građevinska zemljišta za redovnu prodaju, kuće za zakup i jedno gospodarsko zemljište).

Pod točkom 13. pokrenut je postupak izrade Strategije pametne Općine Legrad.

Nakon toga pokrenut je javni poziv za zakup nekretnine na Šoderici, za prodaju hrane i pića, kčbr. 260/1 k.o. Legrad (kućica ispred Plavog labuda). Određena početna zakupnina biti će 10.000 kuna godišnje, a zakup bi se sklapao na 5 godina.

Pod točkom 15. razmatran je zahtjev Željka Kovač o kupnji vlasničkog udjela u stanu s doživotnim uživanjem istog, prema kojem je Općinsko vijeće naložilo načelniku da zatraži procjenu vrijednosti nekretnine od strane sudskog vještaka, a na slijedećoj sjednici raspravit će se o uvjetima otkupa vlasničkog udjela.

Pod točkom 16. usvojene su dvije zamolbe za sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim ustanovama jer u matičnom vrtiću nema više mjesta. Također, pokrenuta je rasprava oko izmjena Pravilnika o upisu djece u jaslice i vrtić, a sama izmjena će se provesti na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Legrad.

Pod predposljednjom točkom raspravljalo se oko odvoza gnojnice s obližnjih farmi na polja, pri čemu se javlja smrad u naseljima. Poslat će se prijedlog Ministarstvu poljoprivrede za izmjenu II. Akcijskog programa za zaštitu voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla. Trenutna odredba dozvoljava odvoz gnojnice na polja u periodu  15. veljače do 1. svibnja bez zaoravanja. Od Ministarstva će se zatražiti da se iz te odredbe izuzme blizina naselja, odnosno da se u blizini naselja gnojnica obavezno injektira u tlo.

Na posljednjoj točci Pitanja i prijedlozi vijećnik Igor Horvat postavio je tri pitanja i to: napredak projekta uvođenja svjetlovodnog interneta, napredak projekta Legrađanka i sklapanje ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta. Na što mu je načelnik odgovorio da nije bilo pomaka oko projekta svjetlovodnog interneta, do slijedeće sjednice Općinskog vijeća saznat će gdje smo stali, a što se tiče radova na Legrađanki evidentno je da oni kasne, te da se ista neće otvoriti prema planu, već će se prvotni rok pomaknuti za mjesec ili dva. Zahtjeve i ugovore za privremeni zakup Općina Legrad poslala je u Ministarstvo poljoprivrede na mišljenje, a telefonski smo dobili mišljenje da je ugovorno uredu, a nakon dobivanja pismenog mišljenja sklopit će se ugovori. Vijećnik Predrag Posavec izvjestio je prisutne oko popravka dječjeg igrališta u Kutnjaku.

Na kraju je dogovoreno da će se posljednja sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad u ovom mandatu održati 29. ožujka 2021. godine, a nakon toga slijedi raspuštanje te raspisivanje i provedba lokalnih izbora.

 

 

 

Comments are disabled.