U utorak, 11. lipnja 2024. godine, u Društvenom domu Legrad održana je 42. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je vodio potpredsjednik Igor Horvat, a na sjednici je bilo prisutno 8 vijećnica i vijećnika, uz općinskog načelnika, djelatnice JUO Općine Legrad i uprave Dječjeg vrtića Vrapčić.

Najprije su jednoglasno bez primjedbi usvojeni zapisnici s dviju prethodnih sjednica, a nakon toga usvojio se dnevni red sjednice s dvije dopune.

Pod točkom Aktualni sat općinski načelnik Ivan Sabolić pozdravio je sve prisutne i nabrojao sve aktivnosti koje su se događale u posljednjih 3 mjeseca. Nabrojio je sve uspješne i neuspješne prijave na natječaje nacionalnih i EU fondova, te stanje radova u projektima koji su u tijeku. Spomenuo je da je s radom krenulo 7 gerontodomaćica, te dvije osobe na javnim radovima. Glavni prijavljeni koji čeka odobrenje je izgradanja biorotora za otpadne vode između Selnice i Kutnjaka. Od novih projekta koji su odobreni naglasio je  izradu novog Prostornog plana Općine Legrad, te projekt iz programa CERV iz poglavlja Bratimljenje gradova. Navedene su novosti oko geotermalnog projekta, stana u školskoj zgradi i firmi u suvlasništvu Općine Legrad. Na kraju je predstavio incijativu za proglašenje područja Mure i Drave nacionalnim parkom te nabrojio sve prednosti i mane toga. Vijećnika Vedrana Bebeka interesirala je izgradnja biorotora i mogućnost priključenja drugih naselja na isti, na što je načelnik odgovorio da će za svako naselje posebno raditi modeli spajanja na kanalizaciju. Vijećnika Igora Horvata interesiralo je mogući rok spajanja svih naselja na kanalizaciju, na što je načelnik odgovorio da je realni rok 10 do 15 godina, te da li se može dogovoriti da se banka u ljetnim mjesecima privremeno ne zatvori, na što je općinski načelnik odgovorio da će razgovarati s upravom banke. Vijećnika Ivana Gerendaja postavio je pitanje oko poslovanja Glasa Podravine, a vijećnica Kristina Turk oko bandera u Antolovcu koje vise, dok kablovi nisu premješetni na nove. Načelnik je odgovorio da je kontaktirao HEP, ali nezna dinamiku radova, dok stanje u Glasu nije najbolje te se još uvijek nije pronašlo rješenje za izlazak iz krize.

Pod drugom točkom ravnateljica Dječjeg vrtića i općinski načelnik predstavili su pregovore oko povećanja plaća djelatnicama vrtića. Djelatnici traže usklađenje plaća s plaćama u susjednim gradovima i općinama, što bi ukupno iznosilo 28 posto. Načelnik je spomenuo da je teško pronaći sredstva dok je Proračun formiran, jer bi s troškovima otvaranja nove skupine trebalo do kraja godine namaknuti 31.000 eura. Nakon rasprave zaključeno je da će općinski načelnik i ravnateljica nastaviti pregovore, a kada se pregovori završe da će se sastati Općinsko vijeće i donijeti zaključak.

Pod točkom tri donijet je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2023. godinu s pratećim programima, a nakon toga donijet je prvi rebalans Proračuna za 2024. godinu.

Na slijedećoj točci usvojeno je 6 odluka o prodaji nekretnina prema provedenom natječaju dok dvije odluke nisu dobile potrebnu većinu.

Nakon toga raspisan je novi natječaj za prodaju nekretnina na TRC Šoderica, a s tri čestice je skinut status javnog dobra.

Pod točkom osam donijeta je Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad.

Nakon toga djelomično je usvojeno pismo namjere gospodina Horvata i Svržnjaka, te pismo namjere gospođe Vesne Oršuš.

Pod dopunjenim točkama jedanaest i dvanaest usvojeni su Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Legrad za 2024. godinu i Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Legrad za 2023. godinu.

Pod posljednjom točkom Pitanja i prijedlozi načelnik je predstavio pismo gospođe Vlaste Česi, Šljunčare Smontara i Zapisnik financijskog nadzora. Vijećnik Vedran Bebek zamolio je da mu se pojasni naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda na neizgrađenom građevinskom zemljištu,  na što je načelnik odgovorio da je revizija naložila da se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu sva zemljišta unutar građevinske zone moraju zadužiti za komunalnu naknadu. Građevinska zona nije se mijenjala od 2008. godine te su sva zemljišta prema naputku Ministarstva zadužena. Bazu preuzimaju Hrvatske vode i one šalju svoje uplatnice. Načelnik je spomenuo da mu je nejasan odnos stambenog i neizgrađenog gdje kod komunalne naknade vrijednost neizgrađenog kvadrata iznosi 5 posto stambenog, a kod naknade za uređenje voda vrijednost neizgrađenog je 21 posto stambenog. Vijećnik Ivan Gerendaj spomenuo je nelegalno ispuštanje gnojnice, te je dogovoreno da će komunalni redar obaviti nadzor.

 

Comments are disabled.