U ponedjeljak, 29. ožujka 2021. godine u Vijećnici Općine Legrad, održana je 42. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad, posljednja prije novih lokalnih izbora. Sjednicu je otvorila i vodila predjsednica OV Snježana Kuzmić, te je nakon utvrđivanja kvoruma usvojen zapisnik i dnevni red.

Pod prvom točkom Aktualni sat općinski načelnik Ivan Sabolić nabrojio je sve aktivnosti i odgovorio na pitanja s posljednje sjednice Općinskog vijeća. Među njima valja spomenuti završnu konferenciju projekta Reciklažno dvorište Legrad i dolazak kanti za papir, akciju Zasadi drvo ne budi panj, pripreme za Ljeto na Šoderici, te postavljanje nove javne rasvjete.

Pod drugom točkom usvojeno je Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2020. godinu s programima, a nakon toga Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Legrad za 2020. godinu.

Slijedeća točka bila je Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Legradd za razdoblje od 1.srpnja do 31. prosinca 2020. godine, koje je također usvojeno.

Pod točkom 5. donijeta  Odluka o dugoročnom zaduživanju Općine Legrad za predfinanciranje EU projekata do iznosa od 4.500.000 kuna. Najpovoljnija ponuda bila je Erste banke.

Nakon toga donijeta je Odluka o kupnji etažnog vlasništva na Trgu svetog Trojstva.

Pod  točkom Općina Legrad pristupila je Sporazumu za klimu i energiju.

Na preposljednjoj točci raspravljano je javnom pozivu za kupnju Fizešu, te je donijeta Odluka o mogućem sudjelovanju s drugim zaintersiranim subjektima u kupnji objekta.

Na posljednjoj točci predsjednica OV upoznala je vijećnike s dopisom Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine u vezi ponavljanja javne rasprave za II. izmjene i dopune Prosotornog plana Općine Legrad. Nadalje, Općinsko vijeće, nakon dopisa tvrtke Bednja, ostalo je pri istom stavu u vezi ekspoloatacijskog polja Gornje Grmlje.  Također donijeta je odluka o pomoći obitelji Valek - Carević nakon što njim je u požaru stradala kuća.

Na kraju sjednice predsjednica OV i općinski načelnik zahvaili su se vijećnicima na suradnji te zaželjeli puno uspjeha u daljnjem radu.

 

 

 

Comments are disabled.