U ponedjeljak, 1. srpnja 2024. godina održana je 43. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je sazvao, otvorio i vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Legrad, a prisutno je bilo 5 vijećnica i vijećnika. Nakon usvajanja zapisnika usvojen je dnevni red.

Pod prvom točkom usvojene su II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad kako bi se mogle povećati plaće u Dječjem vrtiću Dabrić, Podružnici Dabrić.

Pod drugom točkom jednoglasno je usvojena Odluka o financiranju nabave radnih materijala za učenike Osnovne škole Legrad s prebivalištem na području Općine Legrad.

Nakon toga izmijenjeni su Pravilnici o stipendiranja studenata i srednjoškolaca. Učeničke stipendije su povećane na 100 eura mjesečno, a srednjoškolske stipendije na 50 i 100 eura, ovisno o kategorijama. Isto tako raspisani su natječaji za srednjoškolske i studentske stipendije u narednoj studentskoj i učeničkoj godini.

Pod posljednjom točkom raspravljalo se o dopisu građana zbog pucanja plinskih topa, a odlučeno je da će se isto proslijediti nadležnim institucijama. Nakon toga vijećnik Alen Dedi iznio je svoje nezadovoljstvo ponašanjem neodgovornih mještana na Šoderici zbog bacanja granja i otpada na javne površine, te nezadovoljstvo radom komunalnog poduzeća.

 

Comments are disabled.