Dana 16. listopad 2018. godine održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Na sjednici je  prisustvovalo 10 vijećnika, zamjenica općinskog  načelnika i općinski načelnik.

Na početku sjednice usvojen je dnevni red s 18. točaka.

Pod 1. točkom usvojen je Zapisnik s 14. i 15. sjednice Općinskog Vijeća. Općinski načelnik je pod točkom aktualni sat naveo sve aktivnosti od posljednje sjednice.

Pod točkom 3. jednoglasno je usvojeno izvješće o radu općinskog načelnika Općine Legrad. Nakon toga je razmatrana i donesena Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020.godinu.

U slijedećih pet točaka usklađeni su dokumenti oko gospodarenja otpadom i preuzimanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koju će preuzeti Komunalac. Uslugu će početi izvršavati od 1.studenog 2019. godine.

Pod 10. i 11. točkom usklađen je statut i odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora. U 12. točki razmatran je cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, gdje je data opreporuka da isti ne odobre.

Nakon toga data je suglasnost o cijeni vodnih usluga. Pod točkom 14. održana je rasprava o razvoju wireless mreže prema Tehničkom opisu tvrtke "pro-ping".

Pod točkom 15. razmatran je i odbijen zahtjev nositeljice stanarskih prava u svezi najma stana u školskoj zgradi. Usvojen je program zamjera za poticaj rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Legrad.

Pod točkom 17. raskinut je ugovor o prodaji Legrađanke zbog neizvršavanja ugovora. Pod točkom pitanja i prijedlozi raspisan je natječaj o prodaji građevinskog zemljišta na Šoderici.

 

Comments are disabled.