U petak, 1. srpnja 2022. godine u Karauli Botovo na Šoderici održana je 18. tematska sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je otvorio i vodio zamjenik predsjednice Općinskog vijeća Alen Dedi. Sjednici je prisustvovalo 5 vijećnica i vijećnika, djelatnice Općine Legrad, mještani Šoderice i općinski načelnik.

Na prvoj točci jednoglasno je raspisan natječaj za davanje u najam stambenih prostora (stan u školskoj zgradi).

Na drugoj točci izneseni su problemi na TRC Šoderica. Uvodnu riječ prvi su iznijeli gospodin Peti i gospođa Picer, a zatim općinski načelnik, nakon čega su uslijedila pitanja mještana.

Rasprava se vodila oko pitanja vezanih uz uvođenje kanalizacije i plina, uređenje i izmuljivanje plaža, definiranje parkirališta, košnju rese i zelenih površina, skupljanje otpada, izgradnja javnog WC-a, asfaltiranje putova, dodavanje javne rasvjete, problemi s ugostiteljskim objektima koji su zapušteni, otvaranje trgovine i restorana, problemi s psima koji su pušteni bez nadzora i njihovo kupanje, mjesto i način ribolova, uvođenje kućnog reda.

Najviše pažnje privuklo je pitanje o definiranju statusa TRC Šoderica, da postane naselje, a ne više ulica u Legradu. Kako bi se to ostvarilo, potrebno je definirati točne granice naselja, odrediti imena ulicama te sve uskladiti s prostorno planskom dokumentacijom.

Comments are disabled.