Dana 20. svibnja 2019. godine održana je početna konferencija projekta Reciklažno dvorište Legrad čija vrijednost iznosi nešto malo manje od dva milijuna kuna od kojih 85% sufinancira Europska unija. Projekt je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  i Ministarstva zaštite okoliša kao posredničkog tijela, uz administrativnu pomoć PORE, razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Cilj projekta je uspostava sustava prikupljanja i odvajanja otpada za ponovnu upotrebu sirovina. U sklopu projekta planirane su i edukacije te promotivne aktivnosti kojima je cilj educirati stanovnike kako pravilno prikupiti otpad i potaknuti ekološku osviještenost od najranije dobi. U prvoj godini se očekuje prikupljanje 70 tona otpada za recikliranje, a sam projekt je u postupku javne nabave te se početkom mjeseca lipnja očekuje odabir izvođača radova.

Comments are disabled.