U ponedjeljak, dana 21. prosinca 2015. godine u Donjem Vidovcu održana je Skupština Lokalne akcijske grupe Mura-Drava koju je otvorio Predsjednik LAG-a, Mario Moharić. U okviru radnog dijela sjednice usvojen je Program rada i Financijski plan za 2016. godinu. Naglašeno je kako je najvažniji cilj LAG-a u narednoj godini izraditi kvalitetnu lokalnu razvojnu strategiju, te su stoga sve trenutne aktivnosti usmjerene prema postizanju tog cilja. Strategija je od iznimne važnosti jer će definirati razvoj ovog područja i LAG-a do 2020. godine, te ujedno biti i  temelj za prijavu projekata. Upravo zbog toga je i ova  Skupština koja je okupila velik broj članova LAG-a bila prilika za predstavljanje analize stanja ovog područja i rezultata sa dosadašnjih radionica i aktivnosti vezanih za izradu strategije. Nakon radnog dijela, uslijedilo je druženje članova LAG-a. Na kraju ove 2015. godine, LAG Mura-Drava želi svima Sretan Božić, te uspješnu Novu 2016. godinu.

Izvor: www.lag-muradrava.hr

Comments are disabled.