U Legradu je dana 26. ožujka 2021. godine otvoreno reciklažno dvorište čija je gradnja omogućena provedbom projekta „Reciklažno dvorište Legrad“, sufinanciranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Sveukupni trošak projekta je iznosio 3.041.937,51 kunu. Fond je sufinancirao projekt u iznosu od 1.604,494,32 kune, Koprivničko-križevačka županija 52.569,88 kuna a Općina Legrad 1.384.873,31 kunu.

Stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekta pružila je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, čija je ravnateljica Melita Birčić također prisustvovala završnoj konferenciji.

Ciljevi projekta su bili izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta sa svrhom prikupljanja, razvrstavanja i privremenog skladištenja otpada. Glavne aktivnosti na projektu su bile građenje i opremanje reciklažnog dvorišta, informativno-obrazovne aktivnosti, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija. Opremu reciklažnog dvorišta čine 5 mobilnih ekoloških spremišta, 34 kontejnera, 1 poslovno-uredski kontejner, 1 poslovni kontejner za spremanje alata i opreme te mosna vaga nosivosti 30 tona. Izrađeni su promotivni materijali za potrebe 6 edukacijskih radionica te 3000 letaka i 30 plakata.

Izvođač radova bio je koprivnički Koming s partnerima, dok je Tehnix iz Donjeg Kraljevca sa svojim partnerima opremao reciklažno dvorište. Završnoj konferenciji je prisustvovao i ovlašteni nadzorni inženjer, gospodin Igor Kolar, koji je izvršio nadzor radova.

Realizacijom projekta očekuje se povećanje stope prikupljenog otpada iz miješanog komunalnog otpada na minimalno 60% s ciljem ponovnog iskorištavanja odvojenih resursa. U prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole se očekuje zaprimanje ukupno 70 tona odvojeno prikupljenog otpada.

Reciklažno dvorište je službeno otvorio župan Koprivničko-križevačke županije a reciklažno bi s radom trebalo početi tokom slijedećeg mjeseca.

Comments are disabled.